نرم افزار دارایی های ثابت نوسا - نرم افزار اموال نوسا

دارایی‌های ثابت، معمولا بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های هر مجموعه، سازمان و شرکت را تشکیل می‌دهد. کنترل و نظارت بر مشخصات فیزیکی دارایی ها، از قبیل محل نگهداری، شماره اموال، جمعدار و وضعیت دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین ثبت دائمی رویدادهای مرتبط با دارایی، از خرید تا تعمیر، از انتقال تا تعدیل و از کنارگذاری تا اسقاط، برای حفظ سوابق و انعکاس صحیح آن ها در گزارشات و در انتها مدیریت تغییرات مالی دارایی، اعم از اصلاح بها، استهلاک، تجدید ارزیابی، کاهش ارزش و ... جهت تشکیل اسناد حسابداری مناسب و ارائه گزارشات مالی، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

از طرف دیگر، وجود الزامات خاص استانداردهای حسابداری مرتبط با دارایی‌ها و تکلیف شرکت‌ها جهت افشای مناسب اطلاعات مربوطه در صورت‌های مالی از یک طرف، و قوانین خاص سازمان امور مالیاتی در مورد دارایی‌های ثابت و هزینه‌های مورد قبول مرتبط با آن‌ها از سوی دیگر، لزوم استفاده از نرم‌افزاری قدرتمند و در عین حال منعطف را، به منظور پوشش کلیه نیازهای پیش گفته، بیش از پیش ضروری ساخته است.

در همین راستا، شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) با قریب سی سال سابقه در زمینه طراحی و تولید نرم‌افزارهای حوزه‌ی مالی، دومین نسل از نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت خود را، با تکیه بر تجربیات گذشته، به بازار ارائه نموده است. این محصول به عنوان بخشی از سیستم مالی یکپارچه‌ی نوسا، و به صورت یکپارچه با سایر اجزاء در دسترس تولید شده است و در طراحی آن به استانداردهای حسابداری شماره 11 با عنوان "دارايي‌هاي ثابت مشهود" و شماره 32 باعنوان "كاهش ارزش دارايي‌ها"، همچنین ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 در رابطه با دارایی های ثابت و قوانین مرتبط با آن‌ها توجه شده است.

 

چکيده مشخصات

دریافت فایل اطلاعت نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت نوسا
 • تعریف طبقات دارایی‌ها به دلخواه کاربر
 • تعریف گروه‌های دارایی‌ها و اتصال آن‌ها به طبقات دارایی
 • تعیین روش محاسبه استهلاک و مدت یا نرخ مربوط به هر گروه دارایی
 • تعریف دارایی در ساختار درختی 20 سطحی، با امکان تخصیص 9 کاراکتر کد به هر سطح از درخت
 • تعریف یکباره ی تعدادی دارایی با امکان تعیین مشخصات پیش فرض آن‌ها
 • اتصال هر دارایی ثابت به یک کالا در سیستم انبار
 • اتصال هر دارایی به یک بخش به منظور محدودسازی دسترسی کاربران و ارائه گزارشات تفکیکی
 • تعیین تفصیلی دارایی، تامین کننده، جمعدار و مرکز هزینه به منظور استفاده در رویدادهای مالی ما به ازای رخدادها
 • تعریف الگوی عملیات مالی دارایی به تفکیک رخدادها به منظور تنظیم اسناد مربوطه
 • استفاده از تفصیلی‌های دارایی و تفصیلی‌های معین کننده‌های دارایی و رخداد در تعریف الگوی عملیات مالی دارایی
 • تعیین مجزای تاریخ شروع بهره‌داری و شروع محاسبه استهلاک
 • تعیین ارزش اسقاط (باقیمانده) دارایی
 • تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک به صورت مستقل و بدون توجه به گروه، برای دارایی
 • تعیین پلاک اموال و تحویل گیرنده‌ی هر دارایی
 • پشتیبانی از انواع روش‌های محاسبه‌ی استهلاک شامل: فاقد استهلاک، خط مستقیم، نزولی و کارکردی با امکان تغییر روش مورد استفاده پس از بهره‌برداری از دارایی
 • تعریف محل‌های استقرار دارایی در ساختار درختی 20 سطحی، با امکان تخصیص 9 کاراکتر کد به هر سطح از درخت
 • اتصال هر محل استقرار به یک واحد سازمانی در سیستم دستمزد
 • درج مشخصات داینامیک دارایی از قبیل روش استهلاک، مدت یا نرخ استهلاک، پلاک اموال، محل نگهداری، تحویل گیرنده، جمعدار و مرکز هزینه به صورت رخداد و امکان تغییر آن ها در زمان دلخواه با درج رخداد مناسب
 • ثبت سابقه‌ی پیش از مکانیزه‌ی دارایی شامل: بهای تمام شده و استهلاک انباشته تاریخی و واقعی، کاهش ارزش انباشته، عمر یا کارکرد باقیمانده، تاریخ آخرین محاسبه استهلاک، وضعیت (در حال استفاده یا کنارگذاری شده)، تاریخ آخرین کنارگذاری و درصد استهلاک دارایی کنارگذاری شده
 • درج مشخصات و وضعیت سابقه‌ی پیش از مکانیزه ی دارایی به صورت رخداد مناسب و انعکاس آن‌ها در کارت دارایی
 • تخصیص 15 شرح توصیفی و پنج معین کننده به هر دارایی به منظور تعیین ویژگی‌های اختصاصی دارایی‌ها
 • ارائه فهرستی از دارایی‌ها با امکان محدودسازی بر اساس کلیه ویژگی‌های دارایی، همچنین بر اساس وضعیت دارایی‌ها(در حال استفاده، کنارگذاری شده، خارج شده و اسقاط شده) در تاریخ دلخواه
 • پوشش کلیه‌ی تغییرات و عملیات مرتبط با دارایی‌ها در قالب بیست و پنج رخداد، و در صورت نیاز ثبت سند ما به ازای هر رخداد
 • تعیین بهای رخدادهای افزایش بهای تمام شده و الحاق و تعمیر، بر اساس رخداد انبار و یا هزینه ی مرتبط با آن
 • تعیین وضعیت دارایی (در حال استفاده، کنارگذاری شده، اسقاط و خارج شده) بر اساس رخدادهای آن، در هر مقطع زمانی
 • ثبت رخداد اصلاح بهای دارایی به منظور اصلاح مبلغ افزایش بها و الحاقات و تعمیرات و درج خودکار تاثیرات اصلاح بها بروی سایر رخدادها
 • انتقال تمام یا بخشی از یک دارایی، به دارایی دیگر، و اضافه شدن خودکار مقادیر کسر شده از دارایی اول، به دارایی دوم
 • ثبت رخداد تجدید ارزیابی و تهاتر خودکار مبلغ تجدید ارزیابی، با مقدار ذخیره ی کاهش ارزش قابل جذب پیشین دارایی در صورت وجود
 • ثبت رخداد کاهش ارزش و تهاتر خودکار مبلغ کاهش ارزش با مبلغ تجدید ارزیابی قابل جذب پیشین دارایی در صورت وجود
 • ثبت رخداد برگشت کاهش ارزش و شناسایی درآمد برگشت کاهش ارزش تا سقف مناسب و احتساب مبالغ مازاد به عنوان مازاد تجدید ارزیابی به صورت خودکار
 • نگهداری همزمان اطلاعات واقعی و تاریخی (بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش و تجدید ارزیابی دارایی) به پوشش همزمان کلیه گزارشات مورد نیاز رسیدگی مالیاتی و صورت های مالی
 • تعیین مقاطع محاسبه و ثبت استهلاک به صورت بازه های 1،2،3،4،6،12 ماهه
 • محاسبه و ثبت خودکار استهلاک دارایی‌ها، پیش از رخدادهای مالی، علاوه  بر مقاطع زمانی از پیش تعیین شده
 • ارائه گزارش از وضعیت مالی و غیر مالی دارایی به صورت همزمان در گزارشی جامع، با امکان محدودسازی و مرتب نمودن حاصل گزارش بر اساس کلیه پارامترهای مورد نظر
 • ارائه گزارشات سرجمع از سطوح مختلف دارایی‌ها
   

 

   

نوسا در شبکه های اجتماعی کانال نوسا در آپارات کانال نوسا در یوتیوب نوسا در لینکدین نوسا در فیسبوک نوسا در اینستاگرام کانال نوسا در تلگرام نوسا در توییتر نوسا در گوگل پلاس