مشتریان سیمرغ - وزارتخانه ها سازمان ها شرکت ها

 • آستان  قدس رضوی - کتابخانه مرکزی
 • آستان  قدس رضوی - کتابخانه ملک
 • آستان  قدس رضوی - کتابخانه وزیری یزد
 • آستان  قدس رضوی - کتابخانه حضرت علی ابن الموسی الرضا (ع)
 • آستان  قدس رضوی - سرخس
 • آستان  قدس رضوی - مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) - قوچان
 • آستان  قدس رضوی - مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) - درگز
 • آستان  قدس رضوی - مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) - تربت حیدریه
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران -  اداره کل پژوهش و آموزش سیما
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - دانشکده صدا و سیما
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - دانشکده خبر
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - رادیو البرز
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - رادیو تهران
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - سیما فیلم
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - شبکه تهران
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - شبکه جام جم
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - شبکه چهارم
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - شبکه خبر
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - شبکه دو
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - شبکه سه
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - شبکه شما
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - شبکه قرآن
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - کتابخانه مرکزی (شبکه یک)
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - مرکز آموزش سیما
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - مرکز بسیج
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - مرکز پشتیبانی فنی
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - مرکز تحقیقات
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - مرکز تکتا
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - مرکز توسعه و فناوری رسانه
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - مرکز موسیقی و سرود
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - مرکز نظارت و ارزیابی
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - معاونت برون مرزی
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - معاونت صدا
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز تهران - واحد تولید اطلاعات
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - رادیو معارف
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز آبادان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز آذربایجان شرقی
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز آذربایجان غربی
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز اراک
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز اردبیل
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز اصفهان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز ایلام
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز بوشهر
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز پژوهشهای اسلامی قم
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز چهارمحال و بختیاری
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز خراسان جنوبی
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز خراسان رضوی
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز خراسان شمالی
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز خلیج فارس
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز خوزستان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز زاهدان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز زنجان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز سمنان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز فارس
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز قزوین
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز قم
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز کردستان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز کرمان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز کرمانشاه
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز کهگیلویه و بویراحمد
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز کیش
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز گلستان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز گیلان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز لرستان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز مازندران
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز مهاباد
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز همدان
 • سازمان صدا و سیما -  مراکز استان‌ها - مرکز یزد
 • وزارت نفت - شرکت ملی نفت ایران
 • وزارت نفت - مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
 • وزارت نفت - سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
 • وزارت نفت - شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران
 • وزارت نفت - شرکت نفت فلات قاره ایران
 • وزارت نفت - شرکت نفت و گاز پارس
 • وزارت نفت - مدیریت اکتشاف نفت
 • وزارت نفت - شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران -  کتابخانه مرکزی
 • وزارت نفت - شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران - شرکت پالایش نفت اصفهان
 • وزارت نفت - شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران - شرکت پالایش نفت بندرعباس
 • وزارت نفت - شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران - شرکت پالایش نفت تهران
 • وزارت نفت - شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران - پژوهشگاه صنعت نفت
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - کتابخانه مرکزی
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت گاز استان تهران
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت پالایش گاز استان ایلام
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت پالایش گاز فجر جم
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت پالایش گاز استان سرخون  قشم
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت گاز استان همدان
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت گاز استان اردبیل
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت گاز استان مازندران
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت گاز استان کرمان
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت گاز استان اصفهان
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت گازاستان سیستان و بلوچستان
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - شرکت گاز استان خراسان رضوی
 • وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - مرکزآموزش شهید بهشتی جم
 • وزارت نفت - شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - مرکز اطلاع رسانی
 • وزارت نفت - شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - شرکت پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر
 • وزارت نفت - شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - شرکت پتروشیمی رجال
 • وزارت نفت - شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - شرکت پتروشیمی جم
 • وزارت نفت - مرکز مطالعات بین المللی انرژی
 • وزارت نفت - دانشگاه صنعت نفت - دانشگاه نفت آبادان(شهید تندگویان)
 • وزارت نفت - دانشگاه صنعت نفت - دانشکده نفت تهران
 • وزارت نفت - دانشگاه صنعت نفت - دانشکده علوم دریایی محمود آباد
 • وزارت نفت - دانشگاه صنعت نفت - دانشکده نفت اهواز
 • وزارت نیرو - پژوهشگاه نیرو
 • وزارت نیرو - سازمان آب و برق خوزستان
 • وزارت نیرو - شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • وزارت نیرو - شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران
 • وزارت نیرو - شركت مديريت منابع آب ايران
 • وزارت نیرو - شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • وزارت نیرو - شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
 • وزارت نیرو - معاونت پژوهش و مطالعات پایه
 • وزارت نیرو - موسسه تحقیقات آب
 • وزارت جهاد کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • وزارت جهاد کشاورزی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • وزارت جهاد کشاورزی - موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
 • وزارت جهاد کشاورزی - موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
 • وزارت جهاد کشاورزی - پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی
 • وزارت جهاد کشاورزی - سازمان شیلات ایران - مرکز تحقیقات شیلات تهران
 • وزارت جهاد کشاورزی - سازمان شیلات ایران - مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور (شیلات چابهار)
 • وزارت جهاد کشاورزی - سازمان شیلات ایران - مرکز تحقیقات شیلاتی دریای خزر (شیلات ساری)
 • وزارت جهاد کشاورزی - سازمان شیلات ایران - مرکز تحقیقات شیلاتی دریای عمان (شیلات بندرعباس)
 • وزارت جهاد کشاورزی - سازمان شیلات ایران - مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس (شیلات بوشهر)
 • وزارت جهاد کشاورزی - سازمان شیلات ایران - مرکز تحقیقات شیلاتی خوزستان (شیلات اهواز)
 • وزارت جهاد کشاورزی - سازمان شیلات ایران - مرکز تحقیقات شیلاتی ماهیان استخوانی دریای خزر (شیلات انزلی)
 • وزارت جهاد کشاورزی - سازمان شیلات ایران - مرکز تحقیقات شیلاتی ماهیان خاویاری (شیلات رشت)
 • وزارت آموزش و پرورش - پژوهشکده تعلیم و تربیت - استان کرمان
 • وزارت آموزش و پرورش - پژوهشکده تعلیم و تربیت - استان گیلان
 • وزارت آموزش و پرورش - پژوهشگاه مطالعات
 • وزارت آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 • وزارت آموزش و پرورش - مرکز تحقیقات معلمان اصفهان
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - پژوهشگاه فضای مجازی (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - شرکت مخابرات  ایران
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کتابخانه مرکزی
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - فرهنگسرای نیاوران
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت - کتابخانه مرکزی
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت - مرکز ملی فرش
 • وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی 
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - مرکز اسناد، مدارک و انتشارات
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان ملی بهره وری ایران
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان آذربایجان شرقی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان آذربایجان غربی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان اردبیل
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان اصفهان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان ایلام
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان بوشهر
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان تهران
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان چهارمحال بختیاری
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان خراسان جنوبی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان خراسان رضوی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان خراسان شمالی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان خوزستان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان زنجان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان سمنان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان سیستان و بلوچستان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان فارس
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان قزوین
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان قم
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان کردستان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان کرمان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان کرمانشاه
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان کهکیلویه و بویر احمد
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان گلستان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان گیلان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان لرستان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان مازندران
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان مرکزی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان همدان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان هرمزگان
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان یزد
 • قوه قضاییه - دادگستری استان خراسان جنوبی
 • قوه قضاییه - دادگستری کل استان سمنان
 • قوه قضاییه - کتابخانه کاخ دادگستری
 • قوه قضاییه - مرکز آموزش
 • اداره کل استاندارد تحقیقات صنعتی استان اصفهان
 • بانک اقتصاد نوین
 • بانک توسعه صادرات ایران
 • بانک سپه – مرکز آموزش
 • بانک مرکزی
 • حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي
 • سازمان انتقال خون
 • سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • سازمان تامین اجتماعی
 • سازمان توسعه و نوسازی معادن
 • سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • سازمان مدیریت صنعتی
 • سازمان میراث فرهنگی – مجموعه فرهنگی نیاوران
 • سازمان هواشناسی کشور
 • شرکت بیمه ایران
 • شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 • مرکز آمار ایران
 • مرکز آموزش سایپا
 • مرکز فقهی ائمه اطهار قم
 • مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • فرهنگستان هنر ایران
 • کانون وکلای دادگستری
 • کتابخانه عمومی زهراییه نجف آباد
 • مجلس خبرگان رهبری
 • مجمع جهانی اهل بیت
 • مجمع عالی حکمت اسلامی
 • مرکز بررسي هاي اسلامی قم
 • موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت


 

فهرست مشتریان سیمزغ

 

   

نوسا در شبکه های اجتماعی کانال نوسا در آپارات کانال نوسا در یوتیوب نوسا در لینکدین نوسا در فیسبوک نوسا در اینستاگرام کانال نوسا در تلگرام نوسا در توییتر نوسا در گوگل پلاس