Menu

پیوستن به نوسا

شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) با قریب سی سال تجربه، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌ی تولید نرم‌افزارهای کاربردی است. نرم‌افزارهای تولیدی شرکت نوسا شامل سیستم مالی یکپارچه نوسا، سیستم جامع مدیریت اطلاع رسانی نوسا و سیستم‌های مبتنی بر RFID است. هر یک از سیستم‌های فوق، مجموعه‌ای گسترده از نرم‌افزارهای حوزه‌ی مربوطه می‌باشند که در قالب یک سیستم با یکدیگر در تعامل هستند. مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی نوسا بیش از 6000 مشتری فعال و بیش از 40000 کاربر مدیریتی همزمان و 2000000 استفاده کننده در سازمان‌ها، شرکت‌ها، و دانشگاه ها دارد. شرکت نوسا علاوه بر دفتر مرکزی خود، مستقر در پارک فناوری پردیس، در شهرهای تهران، اصفهان، رشت، شیراز، مشهد، کرمان و یزد نیز دارای شعبه می‌باشد.
با تکمیل و ارسال فرم ذیل، درخواست شما برای پیوستن به شرکت نوسا ثبت خواهد شد.