Menu

نسخه جدید نرم‌افزار مالی یکپارچه نوسا

با توجه تغییرات مداوم محیط‌های پیاده‌سازی سیستم‌ها، شامل نسخه‌های جدید ویندوز، نسخه‌های جدید MS SQL Server و محیط‌های مجازی‌سازی که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، لزوم بروزرسانی نرم‌افزار منطبق با این تغییرات بیش از پیش احساس می‌شود.
از طرف دیگر تصویب قوانین جدید و ایجاد نیازهای برون سازمانی تازه، مستلزم ایجاد امکانات جدید در زیر سیستم‌های گوناگون است و با توجه به الزامات قانونی مربوطه، ارائه نشدن این امکانات، می تواند زمینه ساز مشکلات فراوانی برای کاربران نرم‌افزار باشد.
علاوه بر دو مورد فوق، رفع خطاهای احتمالی موجود در زیر سیستم‌ها، و افزودن امکانات متنوع کاربردی به نرم‌افزارهای موجود، یکی دیگر از مواردی است، که ضرورت دریافت و استفاده از نسخه‌های جدید را آشکار می‌سازد. ذکر این نکته ضروری است که بخش زیادی از هزینه‌های تیم تولید نرم افزار، مربوط به همین دست از تغییرات و بهبودها می‌باشد. اما از آنجا که شرکت نوسا، خود را در مقابل مشتریان فعلی خود مسئول می‌داند، بخش قابل توجهی از انرژی مربوط به تولید زیر‌سیستم‌های جدید را، صرف تغییرات پیش گفته نموده و در قالب نسخه‌های جدید، در اختیار کاربران قرار می‌دهد. زیرا در عمل نرم افزارهایی که توانایی انطباق با این تغییرات را نداشته باشند، به مرور زمان قابلیت های خود را از دست می‌دهند و به همین جهت استفاده از آن‌ها مشکلات متعددی را برای کاربران به وجود می آورد.

در همین راستا، نسخه‌ی 8.02 نرم‌افزار یکپارچه مالی نوسا، در خرداد ماه 1398 ارائه شده است.


ویدئوی معرفی نسخه 8.02 نرم‌افزار یکپارچه مالی نوسا


مهم‌ترین امکانات اضافه شده در نسخه 8.02

اتصال به نرم‌افزار آرشیو نوسا

اتصال نرم‌افزار مالي يکپارچه‌ي نوسا به نرم‌افزار آرشيو نوسا جهت نگهداري آرشيو مدارک، اسناد و مستندات

تهیه پشتیبان از طریق کلاینت

صدور فرمان تهیه پشتیبان بروی سرور از طریق کلاینت به منظور تسهیل فرآیند تهیه پشتیبان

اتصال نرم‌افزار اموال به نرم‌افزار انبار

ارتباط سيستم اموال با نرم افزار انبار، به منظور تعيين بهاي رخدادهاي مرتبط با دارايي‌هاي ثابت

اتصال نرم‌افزار اموال به نرم‌افزار مدیریت هزینه

ارتباط سيستم اموال با نرم افزار مديريت هزينه، به منظور تعيين بهاي رخدادهاي مرتبط با دارايي‌هاي ثابت

فيلدهاي جديد در نرم‌افزار مديريت هزينه

فيلدهاي جديد "انواع پرداخت" و "ساير عوارض" در نرم‌افزار مديريت هزينه

تشکيل خودکار رخدادهاي تسعير ارز

تشکيل خودکار رخدادهاي تسعير ارز، در تراز آزمايشي بر اساس شرایط دلخواه

انواع تراز سررسیدی

انواع ترازهای سررسیدی از حساب‌ها، تفصیلی‌ها و مجموعه‌های آن‌ها

امکانات جدید ارزی

محاسبه و بازنمایی سرجمع مبالغ ارزی در تراز آزمایشی جامع با شرایط دلخواه

امکان مسدودسازی مراکز

امکان مسدودسازی مراکز تامین و مصرف و مشتریان به منظور جلوگیری از ثبت رویداد تازه برای آن‌ها