Menu

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

 

در دنیای امروز، دو دسته نرم‌افزارهای سازمانی وجود دارند که همواره به بهبود عملکرد مجموعه‌ها و دستیابی اهداف سازمانی کمک بسزایی می‌کنند. دسته اول بسته‌های نرم‌افزاری آماده هستند که نقش بسیار پر رنگی داشته و در سطح وسیع، به شکل غیرقابل جایگزینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نرم‌افزارها با توجه به استاندارد‌های موجود و نیازمندی‌های عمومی جامعه آماده گردیده و قابلیت پیشبرد فرآیندهای از پیش تعریف شده خاص و مشخصی را با امکانات گسترده، کاربری آسان، ساختاری منعطف و هزینه‌ای معقول در دسترس اعم شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار می‌دهند. از جمله این نرم‌افزارها می‌توان به مجموعه نرم‌افزارهای آماده مالی، اداری، و مدیریت اطلاعات نوسا اشاره نمود. اما بخش‌های زیادی از فعالیت‌ها و فرآیندهای کاری سازمان‌ها و شرکت‌ها دارای روند ثابت یا استاندارد عمومی مشخصی نبوده و به همین جهت بسته‌های نرم‌افزاری آماده به خوبی پاسخگوی بخش بزرگی از نیاز‌های خاص این مجموعه‌ها نمی‌باشند. 
شرکت نوسا با تکیه بر تجربه بیش از سه دهه تولید نرم‌افزارهای حوزه مدیریت مالی، اداری و مدیریت اطلاعات، به منظور پوشش این بعد گسترده از نیازمندی‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها، پس از بررسی تجارب و قابلیت‌های موجود در این حوزه، اقدام به تولید و توسعه موتور مدیریت فرآیندهای بومی، تخصصی و اختصاصی خود نموده است. این نرم‌افزار گسترده که در دل نرم‌افزار آرشیو نوسا، و با استفاده از امکانات بدیع و کم‌نظیر آن، پیاده‌سازی گردیده، موجب بهبود عملکرد و پیشبرد بسیاری از اهداف شرکت‌ها و سازمان‌ها خواهد بود.
در این نرم‌افزار می‌توان پس از ترسیم مراحل انجام کار‌های گوناگون در محیطی گرافیکی و حرفه‌ای، اقدام به تعریف فیلدهای اختصاصی، طراحی فرم‌های مورد نیاز، تخصیص وظایف آنها و در نهایت کنترل پیشرفت کار‌ها نمود. همچنین با دسترسی به زبان پیشرفته JavaScript توان تولید انواع توابع اجرایی، شرطی، تاخیر، بیداری و ...، به منظور پیاده‌سازی انواع منطق‌های گردش کار و مکانیزه نمودن بخش‌هایی از فرآیندها با اتصال به سایر نرم‌افزارهای مجموعه و استفاده از هوش مصنوعی بدست خواهد آمد. به منظور جاری نمودن فرآیندهای سازمانی، در کنار امکانات مفصل تعیین کاربر یا کاربران تخصیص یافته به هر مرحله از گردش کار بر اساس نقش‌های سازمانی یا بخش‌های کاربران و ترکیب آنها، برای هر کاربر کارتابل‌های انجام وظیفه و اطلاع‌رسانی در دسترس خواهد بود. همچنین با استفاده از قابلیت ارسال ایمیل و پیامک هوشمند در صورت نیاز، پیشرفت مراحل کار‌ها به افراد مرتبط یاد‌آوری و اطلاع‌رسانی می‌گردد.
مجموعه این امکانات، ابزارها، و ویژگی‌های کم‌نظیر این نرم‌افزار و قابلیت ارتباط آن با سایر سیستم‌ها و نرم‌افزارهای موجود در سازمان‌ها و شرکت‌ها، از جمله نرم‌افزارهای مالی نوسا، شما را به سمت توسعه یک راه حل جامع سازمانی اختصاصی و کارآمد در محیطی حرفه‌ای و به‌صرفه سوق خواهد داد. از آنجا که استاندارد BPM شامل مراحل متفاوت تولید، تست، استفاده، و بهبود فرآیند‌ها می‌باشد، ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت فرآیند‌های کسب و کار نوسا نیز بر اساس این مراحل پیاده‌سازی و دسته‌بندی گردیده‌اند. 


طراحی دیاگرام گردش کار و الگوریتم تجاری

ترسیم دیاگرام به صورت Drag & Drop به منظور افزایش سرعت و سادگی پیاده‌سازی با پشتیبانی از انواع وضیعت‌های ساده، تصمیم‌گیر، جدا کننده، جمع کننده، خاتمه، لغو و ...

تعریف فیلدهای اختصاصی برای هر گردش کار

تعریف فیلد با انواع محتوای مورد نیاز برای هر گردش کار با نام و مشخصات دلخواه با پشتیبانی از انواع داده شامل: عدد صحیح و اعشاری، حرفی، تاریخی، زمان و مدت، منطقی، آرایه، معین کننده، محاسباتی، کاربر، منبع دیجیتال و انتخاب‌گر حرفی

طراحی فرم‌های اختصاصی به ازای هر کاربر و یا هر مرحله از گردش کار

تعریف فرم دلخواه برای هر مرحله از کار با امکانات مفصل طراحی فرم و با در اختیار داشتن کلیه فیلدهای اختصاصی هر گردش کار و پشتیبانی از فرم‌های عمومی قابل استفاده در تمامی مراحل کار

مدیریت زمان در اجرای فرآیندهای کسب و کار

مدیریت آغاز کارها بصورت خودکار با استفاده از ابزار Task Scheduler ویندوز، امکان به تعویق انداختن کار در جریان انجام برای مدت خاص یا تا زمان مورد نظر و ثبت دقیق زمان آغاز کار و زمان انجام هر یک از وظایف کار به منظور اخذ گزارشات مورد نظر

پیاده‌سازی هوش مصنوعی با محیط برنامه‌نویسی پیشرفته

پشتیبانی از انواع توابع اجرایی، شرطی، تاخیر، بیداری و محاسباتی به منظور انجام محاسبات دلخواه، کنترل اطلاعات ثبت شده و تعیین میزان تاخیر و زمان بیداری گردش کارها، همچنین امکانات دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی SQL Server

مدیریت نقش‌ها و اختیارات کاربران

تعریف بخش‌ها و نقش‌های سازمانی در ساختاری درختی و با امکانات حرفه‌ای به منظور پیاده‌سازی انواع طبقه‌بندی سازمانی و تخصیص کاربران به جایگاه‌های سازمانی با امکان تعیین جایگاه اصلی و مدیر هر کاربر

 

امکانات مدیریتی و نظارتی کارها

تعیین اولویت کارها، تعیین دقیق نقش‌های کاربران در وظایف مختلف هر کار، توقف، لغو و یا تغییر مسیر فرآیند و نیز تغییر مقادیر فیلدهای اطلاعاتی هر کار

کارتابل پیشرفت کارها و اطلاع‌رسانی کاربران

مشاهده کارتابل‌ انجام وظیفه و اطلاع‌رسانی کارها به صورت مجزا و به ترتیب اولویت تعیین شده برای هر آن‌ها با قابلیت گروه بندی بر اساس پارامترهای گوناگون و قابلیت اطلاع‌رسانی بلادرنگ در محیط کارتابل با قابلیت تعیین فاصله زمانی بروزرسانی آن

گزارش‌های تحلیلی، نظارتی و هدفمند جهت بهبود ساختار

تهیه گزارش‌های تفصیلی از میزان انجام وظایف توسط کاربران به همراه مدت زمان انجام هر وظیفه، تهیه گزارش از میزان توقف در وضعیت‌های مختلف فرآیند و نمایش مسیر طی شده و وضعیت فعلی یک کار در قالب دیاگرام گردش کار

امکانات پرکاربرد نرم ‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار

 

طراحی دیاگرام گردش کار و الگوریتم تجاری:

 • طراحی دیاگرام فرآیند‌ها به منظور تعیین مراحل انجام کارها در محیطی گرافیکی و دیداری
 • پشتیبانی از انواع وضیعت‌های ساده، تصمیم‌گیر، هوشمند، جدا کننده، جمع کننده، خاتمه، لغو و ...
 • ترسیم دیاگرام به صورت Drag & Drop به منظور افزایش سرعت و سادگی پیاده‌سازی و تغییرات فرآیند‌ها
 • خودکار‌سازی بخش‌هایی از فرآیند‌ها بر اساس هوش مصنوعی و الگوریتم تجاری مشخص شده در برنامه گردش کار به کمک وضعیت‌های تصمیم‌گیر و زبان برنامه‌نویسی JavaScript
 • پیاده‌سازی حلقه‌های تکرار با امکانات مربوط به کنترل گذشت زمان، تاخیر و بیداری کار‌ها
 • آغاز گردش کارهای دیگر از درون یک گردش کار به کمک وضعیت‌های جداکننده و پیگیری موازی کار در هر دو گردش کار
 • برگشت به گردش کار اصلی پس از پایان کار فرعی به کمک وضعیت‌های جمع کننده در گردش‌ کار‌ها
 • قابلیت Import و Export گردش کارها و فرآیندهای مرتبط با آن به پایگاه‌ها، سرور‌ها و یا گردش کارهای دیگر
 • تعریف کارها در ساختاری درختی و منعطف و تعریف هر یک از عناصر دخیل در چرخه کار به صورت زیرشاخه‌ای از منابع دیجیتال همراه با قابلیت تعریف فیلدهای متعدد برای هر یک از آنها، و دسترسی به آنها در تمام گردش کارها (مانند تعریف مشتریان، ماشین‌ها، ابزارها، کالاها و ...)

تعریف فیلدهای اختصاصی برای هر گردش کار:

 • تعریف فیلد با انواع محتوای مورد نیاز برای هر گردش کار به تعداد کافی با نام و مشخصات دلخواه
 • پشتیبانی از انواع داده شامل: عدد صحیح و اعشاری، حرفی، تاریخی، زمان و مدت، منطقی، آرایه، معین کننده، محاسباتی، کاربر، منبع دیجیتال و انتخاب‌گر حرفی
 • تعریف فیلد از نوع انتخاب‌گر حرفی به منظور انتخاب محتوای یک فیلد از بانک اطلاعاتی دیگر
 • پشتیبانی از انواع فیلدهای داده محاسباتی به منظور پیاده‌سازی سناریوهای پیشرفته و نمایش اطلاعاتی که در لحظه محاسبه شده و یا از بانک اطلاعاتی دیگری خوانده شده و نمایش داده می‌شود.
 • قابلیت تعیین پیش‌فرض در فیلد‌های تعریفی بنا به نیاز
 • امکان کنترل محدوده قابل درج در فیلد‌ها و تنظیم حداقل و حداکثر داده، بسته به نوع فیلد
 • قابلیت اجباری کردن ورود اطلاعات در فیلد‌های اطلاعاتی در هر یک از مراحل گردش کار

طراحی فرم‌های اختصاصی به ازای هر کاربر و یا هر مرحله از گردش کار:

 • تعریف فرم دلخواه برای هر مرحله از کار با امکانات مفصل طراحی فرم و با در اختیار داشتن کلیه فیلدهای اختصاصی هر گردش کار
 • تعریف فرم عمومی برای هر گردش کار، قابل دسترس در تمام مراحل کار به منظور مدیریت و ملاحظه کل اطلاعات یک کار
 • قابلیت ساخت تعداد نامحدود فرم‌های ورود اطلاعات و گزارش برای هر مرحله از کارها به ازای هر کاربر
 • قابلیت استفاده از تب‌های مختلف در تعریف فرم‌ها
 • درج پیوست‌های مربوط به هر یک از مراحل انجام کار در زیر گروه کار مربوطه و در نهایت، در اختیار داشتن ساختار آرشیو همزمان در زمان استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای نوسا
 • قابلیت Import و Export فرم‌های ساخته شده با استفاده از XML

مدیریت زمان در اجرای فرآیند‌های کسب و کار:

 • مدیریت آغاز کارها بصورت خودکار با استفاده از ابزار Task Scheduler ویندوز
 • امکان تعریف توابع تاخیر و بیداری به منظور اعمال و یا خاتمه تاخیر یک کار بر اساس شرایط دلخواه
 • امکان به تعویق انداختن کار در جریان انجام برای مدت خاص یا تا زمان مورد نظر
 • ثبت دقیق زمان آغاز کار و زمان انجام هر یک از وظایف کار به منظور اخذ گزارشات مورد نظر
 • امکان تعریف فیلد از نوع تاریخ، زمان و مدت به تعداد و نام دلخواه برای هر گردش کار

پیاده‌سازی هوش مصنوعی با محیط برنامه نویسی پیشرفته JavaScript:

 • پشتیبانی از انواع توابع اجرایی، شرطی، تاخیر، بیداری، محاسباتی و ...
 • کنترل صحت اطلاعات ثبت شده در هر فرم با کمک فرمول‌های دلخواه
 • تعیین مقادیر فیلدهای گردش کار بر اساس فرمول‌های دلخواه
 • وجود کتابخانه JavaScript Core درون نرم‌افزار جهت برنامه‌نویسی الگوریتم‌ها
 • استفاده از توابع و عملگرهای اختصاصی نوسا به منظور دسترسی به عملکردهای خاص
 • قابلیت نگارش کتابخانه‌های اختصاصی JavaScript و دسترسی به آنها در کلیه گردش کارها
 • امکان دریافت و یا ارسال اطلاعات به تمامی نرم‌افزارها با بانک‌های اطلاعاتی SQL Server
 • امکان درج اطلاعات مالی کنترل شده در نرم‌افزار یکپارچه مدیریت مالی نوسا از طریق API سرور مالی نوسا
 • قابلیت خواندن و پردازش اطلاعات برنامه‌های JavaScript در قالب XML به منظور دریافت اطلاعات استاندارد از سایر سیستم‌های مکانیزه

مدیریت نقش‌ها و اختیارات کاربران:

 • تعریف بخش‌ها و نقش‌های سازمانی در ساختاری درختی و با امکانات حرفه‌ای به منظور پیاده‌سازی انواع طبقه‌بندی سازمانی
 • تخصیص کاربران به جایگاه‌های سازمانی با امکان تعیین جایگاه اصلی هر کاربر
 • امکانات جامع و مفصل در مورد تفویض اختیار کارها و تعیین و تشخیص کاربران جانشین
 • تخصیص سه نقش انجام کار، مدیریت کار و ملاحظه کار به هر کاربر در هر مرحله به صورت کاربر اصلی یا کاربر جایگزین
 • تفویض اختیارات هر کاربر در سطح گردش کار، وظیفه و یا کل نقش‌های سازمانی
 • تعیین مدیر برای هر جایگاه سازمانی با امکانات دسترسی به مدیر جایگاه سازمانی بالایی

امکانات مدیریتی و نظارتی کارها:

 • تعیین اولویت برای کارها
 • تعیین کاربران مجازی برای هر کار و از طریق آن تغییر کاربر یا کاربران موظف کار مربوطه
 • ملاحظه پیوست‌های دیجیتال هر کار
 • تعیین دقیق نقش‌های کاربران در وظایف مختلف هر کار
 • ارسال پیام برای کار و از این طریق اقدام به توقف، لغو و یا تغییر مسیر فرآیند و نیز تغییر مقادیر فیلدهای فرآیند
 • فعال نمودن کاری که تا زمان خاصی در وضعیت تاخیر بوده است
 • احضار محاوره عمومی، ملاحظه و تغییر مقادیر فیلدهای گردش کار

کارتابل پیشرفت کار‌ها و اطلاع‌رسانی کاربران:

 • مشاهده کارتابل‌ انجام وظیفه و اطلاع‌رسانی کارها به صورت مجزا
 • مشاهده کارها در کارتابل بر اساس اولویت تعیین شده برای آنها
 • امکان به تاخیر انداختن کارها برای مدت معین و یا تا زمان دلخواه از داخل کارتابل
 • قابلیت تعیین گردش کارهای فعال در کارتابل کاربران
 • تعیین امکان مشاهده و یا عدم مشاهده کارهای به تعویق افتاده
 • گروه‌بندی کارتابل کاربر، براساس عناصر و ویژگی‌های منتوع کارها
 • قابلیت اطلاع‌رسانی بلادرنگ در محیط کارتابل با قابلیت تعیین فاصله زمانی بروزرسانی آن

گزارش‌های تحلیلی، نظارتی و هدفمند جهت بهبود ساختار:

 • تعریف گزارش‌های متنوع و دلخواه بر اساس مراحل انجام کار و با دسترسی به فیلدهای اختصاصی هر گردش کار
 • گزارش از وضعیت فعلی کارهای در دست انجام
 • تهیه گزارش‌های تفصیلی از میزان انجام وظایف توسط کاربران به همراه مدت زمان انجام هر وظیفه به شکل حداقل، حداکثر و میانگین
 • تهیه گزارش از میزان توقف در وضعیت‌های مختلف فرآیند
 • تهیه گزارش از میزان انتظار برای انجام وظایف
 • دسترسی به محتوای فیلدهای اختصاصی هر گردش کار در گزارش کارها به همراه فیلدهای قابل تعریف
 • تهیه گزارش‌های سرجمع از تعداد کارها، بیشترین زمان یک کار، کمترین زمان یک کار و میانگین مدت انجام کارها
 • تهیه فرم چاپی مربوط به گزارش هر کار، با در اختیار داشتن تصویر امضای فرد انجام دهنده کار در مراحل گوناگون
 • نمایش مسیر طی شده و وضعیت فعلی یک کار در قالب دیاگرام گردش کار

خدمات جانبی مرتبط

با توجه به اهمیت گذر از ساختار وظیفه محور به ساختار فرآیند محور، و گام‌های مختلفی که برای این گذار می بایست طی شوند، کارشناسان و مشاوران شرکت نوسا، در مراحل و بخش‌های گوناگون، خدمات مرتبط با پیاده سازی و استقرار نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار را به مشتریان ارائه می‌دهند.

 • مشاوره در زمینه شناخت و تشخیص چالش‌های قابل حل توسط نرم‌افزار مدیریت فرآیندها
 • مشاوره در زمانه طراحی ساختار فرآیندها
 • طراحی و اجرای فرآیندهای سازمانی گوناگون
 • مشاوره و اجرا در زمینه ارتباط نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای نوسا با سایر سامانه‌های سازمانی
 • خدمات مشاوره و اجرا در زمینه‌ پایش اجرای فرآیندها و بهبود آن‌ها

 

معرفی مدل‌ها

با توجه به تفاوت نیازمندی‌ها و امکانات مورد نیاز مشتریان در حوزه‌های کاری گوناگون، نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار نوسا، همراه با امکانات جانبی اضافه ای ارائه شده است که در جدول زیر مشاهده می‌کنید. در ادامه نیز، بصورت خلاصه، با کارکرد و ویژگی های هر یک از این امکانات آشنا خواهید شد.

 • بخش و شعب
 • کارتابل واکنش‌گرای تحت وب
 • زیرساخت برنامه نویسی به زبان JavaScript
 • ابزار هوشمند ارسال پیامک و پست الکترونیکی

دسترسی به کارتابل واکنش‌گرای تحت وب قابل استفاده در اندروید و iOS

نرم‌افزار مدیریت فرآیند‌های کسب و کار نوسا در دل هسته پیشرفته پلتفرم نوسا طراحی و تولید گردیده، بسیاری از قابلیت‌های این پلتفرم در آن موجود بوده و فضای کاری آن برای بسیاری از کاربران حرفه‌ای نوسا آشنا می‌باشد. ولیکن از آنجا که این نرم‌افزار می‌تواند بسته به فرآیند‌های مورد نیاز سازمان هم به کاربران حرفه‌ای و هم به سایر استفاده‌کنندگان داخلی و یا خارجی مجموعه‌ها سرویس دهد، نسخه تحت وب کارتابل مدیریت فرآیندهای کسب و کار نیز به صورت واکنش‌گرا (Responsive) آماده گردیده تا استفاده‌کنندگان این نرم‌افزار از هر محل جغرافیایی و تنها با دسترسی به شبکه اینترنت، قابلیت احضار کارتابل خود را با مرورگرهای رایج و همچنین در پلتفرم‌های مختلف از جمله اندروید و iOS در اختیار داشته باشند. این ابزار بصورت بخش جداگانه‌ای از نرم‌افزار قابل تهیه و استفاده می‌باشد.

دسترسی به زیرساخت برنامه‌نویسی با JavaScript

نرم‌افزارهای مدیریت فرآیند‌ها پلی بین نیاز‌های سفارشی مجموعه‌ها و قابلیت‌های وسیع نرم‌افزارهای آماده می‌باشند، هر چند این نرم‌افزارها بابت اجرای کار‌های گوناگون مورد نیاز شرکت یا سازمان پیاده‌سازی گردیده ولیکن مراحل تعریف فرآیند، تست، و بهبود آن همواره به سفارش هر مجموعه و نیاز آن ارائه می‌گردد. بخشی از این مراحل بصورت پیش‌فرض توسط مشاوران و طراحان باتجربه شرکت نوسا قابل پیاده‌سازی است. این بخش شامل تمامی نیاز‌های برنامه‌نویسی و شناخت زبان JavaScript می‌باشد. یکی از نقاط قوت نرم‌افزار مدیریت فرآیند‌های کسب و کار نوسا در مقایسه با عمده نرم‌افزارهای دیگر، قابلیت هوشمندسازی تصمیم‌ها و خودکار‌سازی مراحل انجام کار با اتصال به سایر نرم‌افزارها و تولید الگوریتم‌های پیشرفته توسط JavaScript می‌باشد. جهت اطمینان از کارکرد درست این الگوریتم‌ها و پشتیبانی از آن، قابلیت تعریف یا تغییر در کد‌های JavaScript نرم‌افزار در حالت عادی تنها برای شرکت نوسا محفوظ بوده و هزینه تعریف و یا اجرای آن بصورت پکیج‌های ساعتی و یا جلسه‌ای دریافت می‌گردد. در صورتی که مجموعه، درخواست قابلیت برنامه‌نویسی توسط پرسنل خود را داشته باشد، این امکانات قابل تهیه است.

دسترسی به ابزار هوشمند ارسال پیامک و پست‌الکترونیک

برخی از فرآیند‌ها نیاز به اطلاع‌رسانی داخلی و یا خارجی به لحظه و هوشمند خواهند داشت، هر چند کارتابل تحت وب و موبایل نوسا همواره قابل استفاده برای تمامی اشخاص داخلی و خارجی می‌باشد، در برخی موارد این نیاز فراتر از وجود کارتابل است، در این مواقع استفاده از ابزار هوشمند ارسال پیامک و یا پست‌الکترونیک قابل استفاده بوده و با استفاده از این ابزار، ارسال تمامی اطلاعات مورد نیاز به استفاده‌کنندگان امکان‌پذیر می‌باشد. در این ابزار قابل تهیه، در هر یک از مراحل انجام کار یک فرآیند می‌توان بر اساس فرمت‌های از قبل تعیین شده و با کمک اطلاعات در دسترس در طول فرآیند، از طریق پیامک و یا پست‌الکترونیک به شخص یا اشخاص مورد نظر اطلاع‌رسانی کرد.

 

شیوه‌های فروش نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار

هر مشتری، به فراخور شرایط و موقعیت فعلی خود، نیازمند نوع خاصی از خرید محصولات نرم‌افزاری است. هر کدام از شیوه‌ها، در میزان هزینه، نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نوع دسترسی به نرم افزار متفاوت خواهد بود. شرکت نوسا در راستای پوشش نیازهای گستره‌ی وسیعی از مشتریان، امکان فروش سیستم آرشیو و فروش منابع دیجیتال نوسا را به شیوه‌های گوناگونی فراهم نموده است. نکته‌ی حائز اهمیت در مورد این روش‌ها، امکان تبدیل آن‌ها به یکدیگر است. بدین شکل، هر مشتری در هر زمان بر اساس شرایط و نیازمندی‌های فعلی خود اقدام به انتخاب روش مناسب نموده، در آینده و با تغییر شرایط می‌تواند نحوه‌ی استفاده خود را تغییر دهد.
در ادامه با این روش‌ها آشنا خواهید شد.

 •  

  خرید لایسنس


  در این روش، شما حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار را در قالب یک قفل سخت‌افزاری خریداری می‌نمایید. نرم‌افزار بروی سرورهای مشتری نصب می‌شود و کلیه‌ی داده‌ها بروی سرورهای مشتری ذخیره می‌شود.

   

 •  

  سرویس ابری


  در این روش، مشتری حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار را، برای مدت محدود و به‌صورت ابری خریداری می‌کند. بدین صورت که مشتری از طریق اینترنت به نرم‌افزار نصب شده بروی سرورهای شرکت نوسا و بانک اطلاعاتی اختصاصی خود، دسترسی پیدا می‌کند. از محاسن این روش، علاوه بر پایین‌تر بودن هزینه‌ی استفاده، می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌های خریداری و نگهداری سرور، زیرساخت شبکه و ... اشاره نمود.