Menu

تبدیل اطلاعات سایر نرم‌افزارها

 

خدمات تبدیل اطلاعات سایر نرم‌افزارها

شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) جهت تکمیل چرخه فعالیت‌ نرم‌افزارهای خود و در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، خدمات جانبی مرتبط با سیستم‌های مدیریت اطلاعات نوسا را نیز با تیمی مجرب و حرفه‌ای به انجام می‌رساند. این خدمات، مجزا از خدمات پشتیبانی نرم‌افزارها می‌باشند، یکی از این خدمات مربوط به تبدیل اطلاعات سایر نرم‌افزارها می‌باشد.

 


از آنجا که یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌ها در زمان تغییر نرم‌افزار، حفظ و انتقال اطلاعات قبلی از جمله اسناد و مدارک، موجودی‌ها، اطلاعات پرسنل و اعضا و دسترسی به تعاریف اولیه‌ی تعریف شده در نرم‌افزارهای قبلی است، و از طرفی انتقال و حفظ این اطلاعات فرآیند راه‎‌اندازی نرم‌افزار جدید را تسریع می‌کند.  لذا سیستم‌های مدیریت اطلاعات نوسا با توجه به انعطاف و گستردگی تعاریف اولیه‌ی خود، قابلیت پذیرش تعاریف اولیه را، تقریبا از کلیه‌ی ساختارهای اطلاعاتی موجود، فراهم می‌آورد. بخشی از خدمات تبدیل اطلاعات قابل انجام را در ادامه ملاحظه خواهید نمود:

  • تبدیل اطلاعات کتابشناختی اسناد
  • تبدیل اطلاعات مربوط به موجودی‌ها
  • تبدیل اطلاعات اعضا و پرسنل
  • تبدیل اطلاعات کتاب‌شناختی منابع دیجیتال و آرشیو (توصیف محتوا)