Menu

راه‌حلهای خاص مبتنی بر RFID

گروه ایران آر اف آی دی آماده طراحی و پیاده سازی راه حل های خاص مشتریان مبتنی بر تکنولوژی RFID می باشد. لازم به توضیح است که با توجه به محدوده وسیع استفاده از این تکنولوژی در زمینه اتوماسیون روندها و فعالیت های مختلف صنعتی، تجاری، امنیتی، فرهنگی و.... باید توجه داشت که پیاده سازی این تکنولوژی در هر زمینه تخصصی علاوه بر نیاز به دانش و تجربه در زمینه RFID ، به دانش تخصصی آن زمینه کاربردی مورد نیاز است.از طرفی باید توجه داشت که پیاده سازی تکنولوژی RFID بخشی از پیاده سازی کل سیستم اتوماسیون است که باید حتما بر روی سیستم اتوماسیون اطلاعات موجود پیاده سازی و اجراء گردد.با این توضیح و ذکر این نکته که برای انجام یک پروژه موفق خاص مشتری در زمینه پیاده سازی تکنولوژی RFID بیش از هر چیز نیاز به یک FRP(Request for Proposal) علمی مبتنی بر انجام یک پروژه شناخت مستند است تا ریسک های اجرا و پیاده سازی آن تا حد ممکن کاهش یابد.گروه ایران آر اف آی دی آماده همکاری در کلیه زمینه های مشاوره ای و اجرائی لازم جهت تحقق یک پروژه سفارش مشتری در حوزه تکنولوژی RFID می باشد.نمونه‌های ذیل از جمله راه‌حل‌های بالقوه‌ای هستند که قابلیت پیاده‌سازی مبتنی بر RFID را دارا می‌باشند 


  • سیستم مدیریت اموال و انبار مبتنی بر RFID
  • سیستم کنترل ورود و خروج مبتنی بر RFID
  • سیستم مکانیزه پارکینگ مبتنی بر RFID
  • سیستم های اطلاع رسانی  مبتنی بر RFID
  •  (اشیائ هوشمند)سیستم های پرداخت و مدیریت بلیط  مبتنی بر RFID